.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / elbląski, pow. / Elbląg, gm.
Elbląg, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6914
Powierzchnia: 192.06 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5159
Liczba wydanych kart: 1880
 36.44%
brak29.01%30.22%31.43%32.64%33.85%35.06%36.27%37.48%38.69%39.90% 
danych30.21%31.42%32.63%33.84%35.05%36.26%37.47%38.68%39.89%41.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Nowakowie, Nowakowo 1116 403 403 399 36.11
2 Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie, Władysławowo 1000 309 309 305 30.90
3 Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym, Gronowo Górne 1679 691 691 686 41.16
4 Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 864 294 294 293 34.03
5 Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 500 183 183 181 36.60
=   5159  1880  1880  1864  36.44 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca