.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Bieliny, gm.
Bieliny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9999
Powierzchnia: 88.09 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7315
Liczba wydanych kart: 3174
Liczba głosów oddanych: 3174
Liczba głosów ważnych: 3146
brak 50.00% >50.00% ≥53.40% ≥56.80% ≥60.20% ≥63.60% ≥67.00% ≥70.40% ≥73.80% ≥77.20% ≥80.60%
danych 50.00% >50.00% ≥53.40% ≥56.80% ≥60.20% ≥63.60% ≥67.00% ≥70.40% ≥73.80% ≥77.20% ≥80.60%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
82.84%2606 
TUSK Donald Franciszek
17.16%540 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Porąbkach 411 353 85.89
14.11 58
2 Szkoła Podstawowa w Bielinach 731 573 78.39
21.61 158
3 Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej 408 346 84.80
15.20 62
4 Szkoła Podstawowa w Makoszynie 179 134 74.86
25.14 45
5 Szkoła Podstawowa w Lechowie 354 315 88.98
11.02 39
6 Szkoła Podstawowa w Belnie 225 202 89.78
10.22 23
7 Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy 233 214 91.85
8.15 19
8 Szkoła Podstawowa w Hucie Starej 194 156 80.41
19.59 38
9 Gminne Centrum Informacji w Bielinach 411 313 76.16
23.84 98
Σ Bieliny, gm. 3146 2606 82.84
17.16 540
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca