.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. / Bieliny, gm.
Bieliny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9999
Powierzchnia: 88.09 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 7315
Liczba wydanych kart: 3174
 43.39%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Porąbkach 783 416 416 411 53.13
2 Szkoła Podstawowa w Bielinach 1639 734 734 731 44.78
3 Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej 918 414 414 408 45.10
4 Szkoła Podstawowa w Makoszynie 591 181 181 179 30.63
5 Szkoła Podstawowa w Lechowie 857 356 356 354 41.54
6 Szkoła Podstawowa w Belnie 749 225 225 225 30.04
7 Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy 441 234 234 233 53.06
8 Szkoła Podstawowa w Hucie Starej 430 197 197 194 45.81
9 Gminne Centrum Informacji w Bielinach 907 417 417 411 45.98
=   7315  3174  3174  3146  43.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca