.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / choszczeński, pow. ...
choszczeński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 51844
Powierzchnia: 1327.95 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 33
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 33
Liczba uprawnionych do głosowania: 40353
Liczba wydanych kart: 14615
 36.22%
brak26.26%27.67%29.08%30.49%31.90%33.31%34.72%36.13%37.54%38.95% 
danych27.66%29.07%30.48%31.89%33.30%34.71%36.12%37.53%38.94%40.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
320201 Bierzwnik, gm. 3927 1436 1434 1421 36.57
320202 Choszczno, gm. 18261 7362 7345 7283 40.32
320203 Drawno, gm. 4258 1532 1532 1503 35.98
320204 Krzęcin, gm. 3065 805 805 801 26.26
320205 Pełczyce, gm. 6346 2143 2142 2114 33.77
320206 Recz, gm. 4496 1337 1336 1326 29.74
  choszczeński, pow. 40353 14615 14594 14448 36.22
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 20873 9056 9039 8942 43.39
2 Wieś 19480 5559 5555 5506 28.54
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3065 805 805 801 26.26
2 od 5 001 do 10 000 19027 6448 6444 6364 33.89
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18261 7362 7345 7283 40.32
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca