.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / choszczeński, pow. / Recz, gm.
Recz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5986
Powierzchnia: 180.13 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4496
Liczba wydanych kart: 1337
 29.74%
brak26.26%27.67%29.08%30.49%31.90%33.31%34.72%36.13%37.54%38.95% 
danych27.66%29.07%30.48%31.89%33.30%34.71%36.12%37.53%38.94%40.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Reczu, ul. Ratuszowa 29 1177 444 444 442 37.72
2 Szkoła Podstawowa w Reczu ul.Ratuszowa 29 1221 489 489 486 40.05
3 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Reczu, ul. Ratuszowa 27 2098 404 403 398 19.26
=   4496  1337  1336  1326  29.74 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca