.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / choszczeński, pow. / Drawno, gm.
Drawno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5561
Powierzchnia: 321.09 km2
Zaludnienie: 17 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4258
Liczba wydanych kart: 1532
 35.98%
brak26.26%27.67%29.08%30.49%31.90%33.31%34.72%36.13%37.54%38.95% 
danych27.66%29.07%30.48%31.89%33.30%34.71%36.12%37.53%38.94%40.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Drawnie, ul. Szkolna 25 1514 659 659 649 43.53
2 Szkoła Podstawowa w Drawnie, ul. Szkolna 25. 896 314 314 305 35.04
3 Barnimie /Świetlica wiejska/. 894 256 256 255 28.64
4 Świetlica wiejska w Brzezinach. 417 143 143 141 34.29
5 Świetlica wiejska w Święciechowie 446 137 137 134 30.72
6 Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach 91 23 23 19 25.27
=   4258  1532  1532  1503  35.98 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca