.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pleszewski, pow. ...
pleszewski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62675
Powierzchnia: 711.91 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 51
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 51
Liczba uprawnionych do głosowania: 48129
Liczba wydanych kart: 21665
 45.01%
brak39.06%39.88%40.70%41.52%42.34%43.16%43.98%44.80%45.62%46.44% 
danych39.87%40.69%41.51%42.33%43.15%43.97%44.79%45.61%46.43%47.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302001 Chocz, gm. 3608 1450 1449 1429 40.19
302002 Czermin, gm. 3741 1688 1687 1658 45.12
302003 Dobrzyca, gm. 6350 2879 2879 2810 45.34
302004 Gizałki, gm. 3481 1360 1360 1337 39.07
302005 Gołuchów, gm. 7423 3504 3504 3437 47.20
302006 Pleszew, gm. 23526 10784 10784 10631 45.84
  pleszewski, pow. 48129 21665 21663 21302 45.01
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14529 7214 7214 7111 49.65
2 Wieś 33600 14451 14449 14191 43.01
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10830 4498 4496 4424 41.53
2 od 5 001 do 10 000 13773 6383 6383 6247 46.34
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 23526 10784 10784 10631 45.84
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca