.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pleszewski, pow. / Czermin, gm.
Czermin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4975
Powierzchnia: 97.83 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3741
Liczba wydanych kart: 1688
 45.12%
brak39.06%39.88%40.70%41.52%42.34%43.16%43.98%44.80%45.62%46.44% 
danych39.87%40.69%41.51%42.33%43.15%43.97%44.79%45.61%46.43%47.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala wiejska Broniszewice 855 427 426 424 49.94
2 Ośrodek Kultury Czermin 1377 597 597 581 43.36
3 Szkoła Podstawowa w Żegocinie 1509 664 664 653 44.00
=   3741  1688  1687  1658  45.12 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca