.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pleszewski, pow. / Dobrzyca, gm.
Dobrzyca, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8459
Powierzchnia: 116.51 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6350
Liczba wydanych kart: 2879
 45.34%
brak39.06%39.88%40.70%41.52%42.34%43.16%43.98%44.80%45.62%46.44% 
danych39.87%40.69%41.51%42.33%43.15%43.97%44.79%45.61%46.43%47.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dobrzyca-Gminne Centrum Kultury, mała sala - ul. Koźmińska 10 1271 605 605 594 47.60
2 Galew 38 - Szkoła Podstawowa 759 410 410 396 54.02
3 Koźminiec 52 - Szkoła Podstawowa 654 257 257 251 39.30
4 Sośnica 84 - Szkoła Podstawowa 601 241 241 234 40.10
5 Fabianów - sala wiejska, ul. Przemysłowa 3 685 341 341 335 49.78
6 Dobrzyca - Gminne Centrum Kultury, duża sala - ul. Koźmińska 10 1411 676 676 663 47.91
7 Karmin 25 - Szkoła Podstawowa 893 313 313 309 35.05
8 Fabianów - Dom Pomocy Społecznej ul. Pleszewska 2 76 36 36 28 47.37
=   6350  2879  2879  2810  45.34 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca