.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / konecki, pow. / Smyków, gm.
Smyków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3805
Powierzchnia: 62.11 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 2870
Liczba wydanych kart: 1309
 45.61%
brak36.90%38.18%39.46%40.74%42.02%43.30%44.58%45.86%47.14%48.42% 
danych38.17%39.45%40.73%42.01%43.29%44.57%45.85%47.13%48.41%49.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Królewiec 14 1059 474 474 468 44.76
2 Szkoła Podstawowa Miedzierza 79 796 344 344 343 43.22
3 Remiza OSP Przyłogi 48 361 156 156 152 43.21
4 Remiza OSP Kozów 52 476 237 237 237 49.79
5 Budynek prywatny Salata 8b 178 98 98 98 55.06
=   2870  1309  1309  1298  45.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca