.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / konecki, pow. ...
konecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 88118
Powierzchnia: 1139.9 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 69
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 69
Liczba uprawnionych do głosowania: 70049
Liczba wydanych kart: 31916
 45.56%
brak36.90%38.18%39.46%40.74%42.02%43.30%44.58%45.86%47.14%48.42% 
danych38.17%39.45%40.73%42.01%43.29%44.57%45.85%47.13%48.41%49.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260501 Fałków, gm. 4132 1525 1525 1510 36.91
260502 Gowarczów, gm. 3846 1533 1532 1513 39.86
260503 Końskie, gm. 30715 15236 15236 15086 49.60
260504 Radoszyce, gm. 7449 3386 3385 3348 45.46
260505 Ruda Maleniecka, gm. 2835 1324 1324 1307 46.70
260506 Słupia (Konecka), gm. 2881 1254 1254 1242 43.53
260507 Smyków, gm. 2870 1309 1309 1298 45.61
260508 Stąporków, gm. 15321 6349 6349 6283 41.44
  konecki, pow. 70049 31916 31914 31587 45.56
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 23497 11660 11660 11531 49.62
2 Wieś 46552 20256 20254 20056 43.51
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 12432 5420 5419 5360 43.60
2 od 5 001 do 10 000 11581 4911 4910 4858 42.41
3 od 10 001 do 20 000 15321 6349 6349 6283 41.44
4 od 20 001 do 50 000 30715 15236 15236 15086 49.60
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca