.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / głubczycki, pow. ...
głubczycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 50382
Powierzchnia: 673.1 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 47
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 47
Liczba uprawnionych do głosowania: 40128
Liczba wydanych kart: 17674
 44.04%
brak34.06%35.34%36.62%37.90%39.18%40.46%41.74%43.02%44.30%45.58% 
danych35.33%36.61%37.89%39.17%40.45%41.73%43.01%44.29%45.57%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160201 Baborów, gm. 5202 1772 1772 1756 34.06
160202 Branice, gm. 6164 2447 2447 2392 39.70
160203 Głubczyce, gm. 19520 9125 9125 9030 46.75
160204 Kietrz, gm. 9242 4330 4329 4289 46.85
  głubczycki, pow. 40128 17674 17673 17467 44.04
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 19871 9326 9326 9234 46.93
2 Wieś 20257 8348 8347 8233 41.21
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 11366 4219 4219 4148 37.12
3 od 10 001 do 20 000 9242 4330 4329 4289 46.85
4 od 20 001 do 50 000 19520 9125 9125 9030 46.75
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca