.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / głubczycki, pow. / Kietrz, gm.
Kietrz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11873
Powierzchnia: 139.93 km2
Zaludnienie: 84 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 9242
Liczba wydanych kart: 4330
 46.85%
brak34.06%35.34%36.62%37.90%39.18%40.46%41.74%43.02%44.30%45.58% 
danych35.33%36.61%37.89%39.17%40.45%41.73%43.01%44.29%45.57%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejski Dom Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 2003 944 944 939 47.13
2 Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu ul. Głubczycka 22 1924 969 969 953 50.36
3 Publiczne Przedszkole w Kietrzu ul. Długa 16 1203 564 564 564 46.88
4 Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwii 714 415 415 413 58.12
5 Wiejski Dom Kultury w Nasiedlu 683 331 330 327 48.46
6 Szkoła Podstawowa w Dzierżysławiu 479 255 255 249 53.24
7 Świetlica wiejska w Lubotyniu 448 169 169 166 37.72
8 Wiejski Dom Kultury w Pilszczu 579 236 236 236 40.76
9 Świetlica wiejska w Wojnowicach 533 203 203 201 38.09
10 Szkoła Podstawowa w Ściborzycach Wielkich 629 215 215 213 34.18
11 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Plac Biskupa Konrada 1 w Kietrzu 47 29 29 28 61.70
=   9242  4330  4329  4289  46.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca