.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / głubczycki, pow. / Branice, gm.
Branice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7561
Powierzchnia: 121.87 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6164
Liczba wydanych kart: 2447
 39.70%
brak34.06%35.34%36.62%37.90%39.18%40.46%41.74%43.02%44.30%45.58% 
danych35.33%36.61%37.89%39.17%40.45%41.73%43.01%44.29%45.57%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Branicach 1901 770 770 760 40.50
2 Świetlica Wiejska w Wysokiej 661 254 254 246 38.43
3 Szkoła Podstawowa we Włodzieninie 1347 447 447 440 33.18
4 Szkoła Podstawowa w Uciechowicach 727 285 285 278 39.20
5 Wiejski Dom Kultury w Bliszczycach 489 220 220 218 44.99
6 Świetlica Wiejska w Lewicach 512 234 234 229 45.70
7 Stołówka w pawilonie J. Woj. Szpitala w Branicach ul. Szpitalna 18 302 85 85 82 28.15
8 Swietlica DPS w Dzbańcach Osiedle 108 63 63 50 58.33
9 Świetlica DPS w Boboluszkach 71 53 47 47 47 88.68
10 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach pok. 112 64 42 42 42 65.63
=   6164  2447  2447  2392  39.70 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca