.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / przysuski, pow. ...
przysuski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 46609
Powierzchnia: 800.68 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 35443
Liczba wydanych kart: 17724
 50.01%
brak42.48%44.18%45.88%47.58%49.28%50.98%52.68%54.38%56.08%57.78% 
danych44.17%45.87%47.57%49.27%50.97%52.67%54.37%56.07%57.77%59.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
142301 Borkowice, gm. 3752 1594 1592 1557 42.48
142302 Gielniów, gm. 3979 1906 1906 1880 47.90
142303 Klwów, gm. 2899 1621 1621 1607 55.92
142304 Odrzywół, gm. 3343 1988 1987 1979 59.47
142305 Potworów, gm. 3326 1558 1558 1545 46.84
142306 Przysucha, gm. 10332 5044 5044 4982 48.82
142307 Rusinów, gm. 3517 1944 1944 1931 55.27
142308 Wieniawa, gm. 4295 2069 2068 2051 48.17
  przysuski, pow. 35443 17724 17720 17532 50.01
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 6332 3225 3225 3184 50.93
2 Wieś 29111 14499 14495 14348 49.81
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16837 8705 8702 8619 51.70
2 od 5 001 do 10 000 8274 3975 3974 3931 48.04
3 od 10 001 do 20 000 10332 5044 5044 4982 48.82
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca