.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / przysuski, pow. / Odrzywół, gm.
Odrzywół, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4632
Powierzchnia: 98.22 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3343
Liczba wydanych kart: 1988
 59.47%
brak42.48%44.18%45.88%47.58%49.28%50.98%52.68%54.38%56.08%57.78% 
danych44.17%45.87%47.57%49.27%50.97%52.67%54.37%56.07%57.77%59.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole ul. Warszawska 51 873 559 559 557 64.03
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolonii Ossie, Kolonia Ossa 40 669 351 350 347 52.47
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach, Myślakowice 1 421 247 247 246 58.67
4 Publiczne Gimnazium w Odrzywole - Hala Sportowa w Odrzywole ul. Warszawska 51 1380 831 831 829 60.22
=   3343  1988  1987  1979  59.47 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca