.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / przysuski, pow. / Potworów, gm.
Potworów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4500
Powierzchnia: 81.89 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3326
Liczba wydanych kart: 1558
 46.84%
brak42.48%44.18%45.88%47.58%49.28%50.98%52.68%54.38%56.08%57.78% 
danych44.17%45.87%47.57%49.27%50.97%52.67%54.37%56.07%57.77%59.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Potworowie 1354 667 667 661 49.26
2 Dom Strażaka w Potworowie 1160 557 557 553 48.02
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rdzuchowie 300 108 108 106 36.00
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wirze 512 226 226 225 44.14
=   3326  1558  1558  1545  46.84 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca