.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / brzeziński, pow. ...
brzeziński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 30557
Powierzchnia: 358.51 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 25
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 25
Liczba uprawnionych do głosowania: 24492
Liczba wydanych kart: 11686
 47.71%
brak40.79%42.31%43.83%45.35%46.87%48.39%49.91%51.43%52.95%54.47% 
danych42.30%43.82%45.34%46.86%48.38%49.90%51.42%52.94%54.46%55.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
102102 Brzeziny, gm. 4078 1848 1848 1831 45.32
102101 Brzeziny, m. 10043 4863 4864 4792 48.42
102103 Dmosin, gm. 3792 1547 1546 1529 40.80
102104 Jeżów, gm. 2851 1595 1595 1579 55.95
102105 Rogów, gm. 3728 1833 1832 1810 49.17
  brzeziński, pow. 24492 11686 11685 11541 47.71
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 10043 4863 4864 4792 48.42
2 Wieś 14449 6823 6821 6749 47.22
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10371 4975 4973 4918 47.97
2 od 5 001 do 10 000 4078 1848 1848 1831 45.32
3 od 10 001 do 20 000 10043 4863 4864 4792 48.42
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca