.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / brzeziński, pow. / Brzeziny, gm.
Brzeziny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5219
Powierzchnia: 106.37 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4078
Liczba wydanych kart: 1848
 45.32%
brak40.79%42.31%43.83%45.35%46.87%48.39%49.91%51.43%52.95%54.47% 
danych42.30%43.82%45.34%46.86%48.38%49.90%51.42%52.94%54.46%55.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej 1084 387 387 380 35.70
2 Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii 1186 569 569 564 47.98
3 Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach 1808 892 892 887 49.34
=   4078  1848  1848  1831  45.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca