.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / brzeziński, pow. / Rogów, gm.
Rogów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4705
Powierzchnia: 66.23 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3728
Liczba wydanych kart: 1833
 49.17%
brak40.79%42.31%43.83%45.35%46.87%48.39%49.91%51.43%52.95%54.47% 
danych42.30%43.82%45.34%46.86%48.38%49.90%51.42%52.94%54.46%55.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie ul. Strażacka 4 1387 752 752 742 54.22
2 była Szkoła Podstawowa w Zacywilkach 239 108 108 106 45.19
3 Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym 530 245 245 241 46.23
4 Szkoła Podstawowa w Wągrach 622 311 311 308 50.00
5 Szkoła Podstawowa w Rogowie ul. Szkolna 4 950 417 416 413 43.89
=   3728  1833  1832  1810  49.17 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca