.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / żarski, pow. ...
żarski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 101158
Powierzchnia: 1393.49 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 62
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 62
Liczba uprawnionych do głosowania: 79177
Liczba wydanych kart: 32608
 41.18%
brak31.91%33.37%34.83%36.29%37.75%39.21%40.67%42.13%43.59%45.05% 
danych33.36%34.82%36.28%37.74%39.20%40.66%42.12%43.58%45.04%46.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
081103 Brody, gm. 2735 873 873 862 31.92
081104 Jasień, gm. 5744 2105 2105 2090 36.65
081105 Lipinki Łużyckie, gm. 2508 935 935 925 37.28
081106 Lubsko, gm. 15715 6154 6142 6052 39.16
081101 Łęknica, m. 1997 725 725 722 36.30
081107 Przewóz, gm. 2490 944 944 936 37.91
081108 Trzebiel, gm. 4534 1625 1625 1606 35.84
081109 Tuplice, gm. 2576 840 840 829 32.61
081110 Żary, gm. 8791 3506 3505 3477 39.88
081102 Żary, m. 32087 14901 14900 14762 46.44
  żarski, pow. 79177 32608 32594 32261 41.18
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 50327 22216 22203 21976 44.14
2 Wieś 28850 10392 10391 10285 36.02
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 12306 4317 4317 4274 35.08
2 od 5 001 do 10 000 10278 3730 3730 3696 36.29
3 od 10 001 do 20 000 8791 3506 3505 3477 39.88
4 od 20 001 do 50 000 47802 21055 21042 20814 44.05
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca