.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / żarski, pow. / Trzebiel, gm.
Trzebiel, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5990
Powierzchnia: 166.59 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4534
Liczba wydanych kart: 1625
 35.84%
brak31.91%33.37%34.83%36.29%37.75%39.21%40.67%42.13%43.59%45.05% 
danych33.36%34.82%36.28%37.74%39.20%40.66%42.12%43.58%45.04%46.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Trzebiel 1630 539 539 532 33.07
2 Budynek byłej Szkoły Podstawowej Dębinka 383 139 139 139 36.29
3 Szkoła Podstawowa Niwica 965 281 281 279 29.12
4 Szkoła Podstawowa Nowe Czaple 943 390 390 383 41.36
5 Szkoła Podstawowa Żarki Wielkie 613 276 276 273 45.02
=   4534  1625  1625  1606  35.84 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca