.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / żarski, pow. / Tuplice, gm.
Tuplice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3322
Powierzchnia: 65.89 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2576
Liczba wydanych kart: 840
 32.61%
brak31.91%33.37%34.83%36.29%37.75%39.21%40.67%42.13%43.59%45.05% 
danych33.36%34.82%36.28%37.74%39.20%40.66%42.12%43.58%45.04%46.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Tuplice, ul. Daszyńskiego 1 1944 664 664 655 34.16
2 Budynek byłej Szkoły Podstawowej Drzeniów 632 176 176 174 27.85
=   2576  840  840  829  32.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca