.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wołowski, pow. ...
wołowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 47990
Powierzchnia: 675 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 39594
Liczba wydanych kart: 18530
 46.80%
brak40.30%41.15%42.00%42.85%43.70%44.55%45.40%46.25%47.10%47.95% 
danych41.14%41.99%42.84%43.69%44.54%45.39%46.24%47.09%47.94%48.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022201 Brzeg Dolny, gm. 13208 6435 6434 6367 48.72
022202 Wińsko, gm. 6909 2785 2785 2758 40.31
022203 Wołów, gm. 19477 9310 9308 9219 47.80
  wołowski, pow. 39594 18530 18527 18344 46.80
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22493 11481 11479 11374 51.04
2 Wieś 17101 7049 7048 6970 41.22
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 6909 2785 2785 2758 40.31
3 od 10 001 do 20 000 13208 6435 6434 6367 48.72
4 od 20 001 do 50 000 19477 9310 9308 9219 47.80
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca