.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wołowski, pow. / Brzeg Dolny, gm.
Brzeg Dolny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16426
Powierzchnia: 94.4 km2
Zaludnienie: 174 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 13208
Liczba wydanych kart: 6435
 48.72%
brak40.30%41.15%42.00%42.85%43.70%44.55%45.40%46.25%47.10%47.95% 
danych41.14%41.99%42.84%43.69%44.54%45.39%46.24%47.09%47.94%48.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dolnobrzeski Ośrodek Kultury Brzeg Dolny ul.Kolejowa 29 1379 651 651 643 47.21
2 Szkoła Podstawowa Nr 5 Brzeg Dolny ul. Zwycięstwa 10 1773 905 905 898 51.04
3 DOK Dział Dziecięco-Młodzieżowy Brzeg Dolny ul. Zwycięstwa 5 1657 834 834 824 50.33
4 Publiczne Gimnazjum Nr 1 Brzeg Dolny ul.Młodzieżowa 2 1822 971 971 966 53.29
5 Szkoła Podstawowa Nr 6 Brzeg Dolny ul. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2 1299 657 657 649 50.58
6 Szkoła Podstawowa w Godzięcinie 486 206 206 204 42.39
7 Klub "Rolnika" w Jodłowicach 501 193 193 193 38.52
8 Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim 850 331 331 321 38.94
9 Klub w Radeczu 838 315 315 312 37.59
10 Przedszkole Nr 3 Brzeg Dolny ul. Przedszkolna 1 1770 932 932 928 52.66
11 Przedszkole Nr 1 "Perełka" Brzeg Dolny ul. Zwycięstwa 3 809 428 427 418 52.90
12 Szpital Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Al. Jerozolimskie 26 24 12 12 11 50.00
=   13208  6435  6434  6367  48.72 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca