.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wołowski, pow. / Wińsko, gm.
Wińsko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8878
Powierzchnia: 249.54 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6909
Liczba wydanych kart: 2785
 40.31%
brak40.30%41.15%42.00%42.85%43.70%44.55%45.40%46.25%47.10%47.95% 
danych41.14%41.99%42.84%43.69%44.54%45.39%46.24%47.09%47.94%48.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wińsku 1831 853 853 846 46.59
2 Szkoła Podstawowa w Wińsku 961 375 375 372 39.02
3 Szkoła Podstawowa w Głębowicach 871 313 313 308 35.94
4 Szkoła Podstawowa w Krzelowie 1351 474 474 470 35.09
5 Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 922 358 358 354 38.83
6 Remiza OSP w Budkowie 449 188 188 185 41.87
7 Szkoła Podstawowa w Rudawie 524 224 224 223 42.75
=   6909  2785  2785  2758  40.31 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca