.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lwówecki, pow. ...
lwówecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 49344
Powierzchnia: 709.94 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 39
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 39
Liczba uprawnionych do głosowania: 38697
Liczba wydanych kart: 15821
 40.88%
brak37.80%38.27%38.74%39.21%39.68%40.15%40.62%41.09%41.56%42.03% 
danych38.26%38.73%39.20%39.67%40.14%40.61%41.08%41.55%42.02%42.50% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
021201 Gryfów Śląski, gm. 8308 3418 3411 3365 41.14
021202 Lubomierz, gm. 4921 1951 1950 1919 39.65
021203 Lwówek Śląski, gm. 14341 6084 6083 6033 42.42
021204 Mirsk, gm. 7321 2768 2768 2739 37.81
021205 Wleń, gm. 3806 1600 1600 1572 42.04
  lwówecki, pow. 38697 15821 15812 15628 40.88
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 21907 9569 9562 9463 43.68
2 Wieś 16790 6252 6250 6165 37.24
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3806 1600 1600 1572 42.04
2 od 5 001 do 10 000 12242 4719 4718 4658 38.55
3 od 10 001 do 20 000 22649 9502 9494 9398 41.95
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca