.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lwówecki, pow. / Lubomierz, gm.
Lubomierz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6277
Powierzchnia: 130.39 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4921
Liczba wydanych kart: 1951
 39.65%
brak37.80%38.27%38.74%39.21%39.68%40.15%40.62%41.09%41.56%42.03% 
danych38.26%38.73%39.20%39.67%40.14%40.61%41.08%41.55%42.02%42.50% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Ślubów UGiM Pl.Wolności 1, Lubomierz 1569 684 684 671 43.59
2 Szkoła Podstawowa, Pławna 902 314 313 309 34.81
3 Szkoła Podstawowa, Pasiecznik 92, 59 - 623 Lubomierz 550 232 232 229 42.18
4 Filia Przedszkola Miejskiego, Chmieleń 738 273 273 267 36.99
5 Świetlica Wiejska, Wojciechów 598 219 219 215 36.62
6 Świetlica Wiejska, Oleszna Podgórska 564 229 229 228 40.60
=   4921  1951  1950  1919  39.65 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca