.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lwówecki, pow. / Gryfów Śląski, gm.
Gryfów Śląski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10634
Powierzchnia: 66.61 km2
Zaludnienie: 159 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 8308
Liczba wydanych kart: 3418
 41.14%
brak37.80%38.27%38.74%39.21%39.68%40.15%40.62%41.09%41.56%42.03% 
danych38.26%38.73%39.20%39.67%40.14%40.61%41.08%41.55%42.02%42.50% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, ul.Kolejowa 16 1641 658 658 648 40.10
2 Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, ul.Uczniowska 17 1200 525 525 522 43.75
3 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, ul.Kolejowa 33A 1837 813 813 803 44.26
4 Sala Posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 2140 787 787 779 36.78
5 Filia Biblioteki w Rząsinach 486 197 197 187 40.53
6 Szkoła Podstawowa w Uboczu 970 404 404 399 41.65
7 Szpital w Gryfowie Śląskim, ul.Rzeczna 25 34 34 27 27 100.00
=   8308  3418  3411  3365  41.14 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca