.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 34
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 800747
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 557
L. obw. z których
spłynęły dane:
557
L. upr. do głos.: 623654
L. wyd. kart: 215403
34.54%
brak28.82%30.60%32.38%34.16%35.94%37.72%39.50%41.28%43.06%44.84% 
............
danych30.59%32.37%34.15%35.93%37.71%39.49%41.27%43.05%44.83%46.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280500ełcki, pow.6517620586205711982631.59
280600giżycki, pow.4609514654146301409831.79
281800gołdapski, pow.2149661966186588528.82
280800kętrzyński, pow.5494016148161411561629.39
281000mrągowski, pow.4015012939129331251032.23
281100nidzicki, pow.2690083188309801830.92
281300olecki, pow.2683282478243793630.74
286201Olsztyn, m.13387762313622086087146.54
281400olsztyński, pow.8846627190271722621030.73
281600piski, pow.4513615750157181510934.89
281700szczycieński, pow.5490417378173601671531.65
281900węgorzewski, pow.1968256845683556228.88
  Olsztyn, okr. 34 623654 215403 215154 208356 34.54
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto38870515329615308514865839.44
2Wieś23494962107620695969826.43
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0005041913632136291308027.04
2od 5 001 do 10 00013115736559365373514127.87
3od 10 001 do 20 00010708732693326773148130.53
4od 20 001 do 50 00015777254915548265305834.81
5od 50 001 do 100 0004334215291152771472535.28
6od 100 001 do 200 00013387762313622086087146.54
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca