.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 34
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 800747
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 623654
Liczba wydanych kart: 215403
Liczba wyjętych kart: 215260
Liczba ważnych kart: 215154
Liczba głosów ważnych: 208356
Liczba mandatów: 2
34.54%
brak28.82%30.60%32.38%34.16%35.94%37.72%39.50%41.28%43.06%44.84% 
............
danych30.59%32.37%34.15%35.93%37.71%39.49%41.27%43.05%44.83%46.62% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BANDURSKA-STANKIEWICZ Elżbieta Maria164317.89
2CIBOROWSKA Danuta2790613.39
3DUK Stefan195429.38
4DZIEWULSKI Jerzy Maciej181848.73
5GÓRECKI Ryszard Józef6458731.00
6JĘDRYCHOWSKI Lucjan2885813.85
7KRECZKO-CZECZETKOWICZ Zofia29041.39
8LORENZ Janusz2804313.46
9MAJCHRZAK Andrzej Józef2665212.79
10MĄTWICKI Sławomir40151.93
11NOWINA KONOPKA Halina Maria137966.62
12PIETRZAK Wiesław Michał208099.99
13RADZIEWICZ Barbara Maria54522.62
14SZMIT Jerzy6643631.89
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280500ełcki, pow.6517620586205711982631.59
280600giżycki, pow.4609514654146301409831.79
281800gołdapski, pow.2149661966186588528.82
280800kętrzyński, pow.5494016148161411561629.39
281000mrągowski, pow.4015012939129331251032.23
281100nidzicki, pow.2690083188309801830.92
281300olecki, pow.2683282478243793630.74
286201Olsztyn, m.13387762313622086087146.54
281400olsztyński, pow.8846627190271722621030.73
281600piski, pow.4513615750157181510934.89
281700szczycieński, pow.5490417378173601671531.65
281900węgorzewski, pow.1968256845683556228.88
  Olsztyn, okr. 34 623654 215403 215154 208356 34.54

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca