.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 35
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 800747
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 557
L. obw. z których
spłynęły dane:
557
L. upr. do głos.: 623654
L. wyd. kart: 215436
34.54%
brak28.83%30.61%32.39%34.17%35.95%37.73%39.51%41.29%43.07%44.85% 
............
danych30.60%32.38%34.16%35.94%37.72%39.50%41.28%43.06%44.84%46.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280500ełcki, pow.6517620592205861981831.59
280600giżycki, pow.4609514658146431385631.80
281800gołdapski, pow.2149661996195591428.84
280800kętrzyński, pow.5494016151161451536429.40
281000mrągowski, pow.4015012940129341236832.23
281100nidzicki, pow.2690083178316788830.92
281300olecki, pow.2683282478246792630.74
286201Olsztyn, m.13387762325622276056046.55
281400olsztyński, pow.8846627192271632578130.74
281600piski, pow.4513615749157421493934.89
281700szczycieński, pow.5490417382173611651031.66
281900węgorzewski, pow.1968256845677544028.88
  Olsztyn, okr. 35 623654 215436 215235 206364 34.54
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto38870515332315316414789739.44
2Wieś23494962113620715846726.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0005041913632136311281727.04
2od 5 001 do 10 00013115736564365293442927.88
3od 10 001 do 20 00010708732696326773099830.53
4od 20 001 do 50 00015777254922548795276634.81
5od 50 001 do 100 0004334215297152921479435.29
6od 100 001 do 200 00013387762325622276056046.55
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca