.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / gołdapski, pow. ...
gołdapski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 28315
Powierzchnia: 771.93 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 20
L. obw. z których
spłynęły dane:
20
L. upr. do głos.: 21496
L. wyd. kart: 6199
28.84%
brak22.19%23.00%23.81%24.62%25.43%26.24%27.05%27.86%28.67%29.48% 
............
danych22.99%23.80%24.61%25.42%26.23%27.04%27.85%28.66%29.47%30.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
281801Banie Mazurskie, gm.333974174167622.19
281802Dubeninki, gm.259674674670728.74
281803Gołdap, gm.1556147124708453130.28
  gołdapski, pow. 21496 6199 6195 5914 28.84
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1080037893789366435.08
2Wieś1069624102406225022.53
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000593514871487138325.05
2od 5 001 do 10 00000000.00 
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001556147124708453130.28
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca