.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / gołdapski, pow. ...
gołdapski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 28315
Powierzchnia: 771.93 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 20
L. obw. z których
spłynęły dane:
20
L. upr. do głos.: 21496
L. wyd. kart: 6196
28.82%
brak22.19%23.00%23.81%24.62%25.43%26.24%27.05%27.86%28.67%29.48% 
............
danych22.99%23.80%24.61%25.42%26.23%27.04%27.85%28.66%29.47%30.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
281801Banie Mazurskie, gm.333974174171122.19
281802Dubeninki, gm.259674674668228.74
281803Gołdap, gm.1556147094699449230.26
  gołdapski, pow. 21496 6196 6186 5885 28.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1080037863785360935.06
2Wieś1069624102401227622.53
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000593514871487139325.05
2od 5 001 do 10 00000000.00 
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001556147094699449230.26
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca