.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. ...
mikołowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 90032
Powierzchnia: 231.53 km2
Zaludnienie: 388 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 52
L. obw. z których
spłynęły dane:
52
L. upr. do głos.: 72284
L. wyd. kart: 32198
44.54%
brak41.15%41.83%42.51%43.19%43.87%44.55%45.23%45.91%46.59%47.27% 
............
danych41.82%42.50%43.18%43.86%44.54%45.22%45.90%46.58%47.26%47.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240801Łaziska Górne, m.1726771067091685841.15
240802Mikołów, m.3142214596145891412246.45
240804Ornontowice, gm.403718961896184046.97
240803Orzesze, m.1463062416237602542.66
240805Wyry, gm.492823592358229547.87
  mikołowski, pow. 72284 32198 32171 31140 44.54
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto6331927943279172700544.13
2Wieś896542554254413547.46
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 000896542554254413547.46
3od 10 001 do 20 0001463062416237602542.66
4od 20 001 do 50 0004868921702216802098044.57
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca