.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. ...
mikołowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 90032
Powierzchnia: 231.53 km2
Zaludnienie: 388 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 72284
Liczba wydanych kart: 32198
Liczba wyjętych kart: 32172
Liczba ważnych kart: 32171
Liczba głosów ważnych: 31140
Liczba mandatów: 2
44.54%
brak41.15%41.83%42.51%43.19%43.87%44.55%45.23%45.91%46.59%47.27% 
............
danych41.82%42.50%43.18%43.86%44.54%45.22%45.90%46.58%47.26%47.95% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BALCER Marek Antoni1096435.21
2DRZĘŹLA Bernard21206.81
3HYRCZYK-FRANCZYK Jadwiga4781.54
4JAROSZ Marian20886.71
5KIJEWSKI Stanisław5891.89
6ŁUKASZCZYK Zygmunt Karol647720.80
7MOTYCZKA Antoni Andrzej597619.19
8PIOTROWSKI Leszek7422.38
9PORWOŁ Paweł Piotr456714.67
10STANIA Andrzej Stanisław10423.35
11SZWEDA Bernard Mikołaj319610.26
12SZYMURA Jerzy Marek1052333.79
13ŚLĄZAK Ryszard18155.83
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240801Łaziska Górne, m.1726771067091685841.15
240802Mikołów, m.3142214596145891412246.45
240804Ornontowice, gm.403718961896184046.97
240803Orzesze, m.1463062416237602542.66
240805Wyry, gm.492823592358229547.87
  mikołowski, pow. 72284 32198 32171 31140 44.54

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca