.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. / Orzesze, m.
Orzesze, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 18686
Powierzchnia: 82.89 km2
Zaludnienie: 225 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 13
L. obw. z których
spłynęły dane:
13
L. upr. do głos.: 14630
L. wyd. kart: 6241
42.66%
brak41.15%41.83%42.51%43.19%43.87%44.55%45.23%45.91%46.59%47.27% 
............
danych41.82%42.50%43.18%43.86%44.54%45.22%45.90%46.58%47.26%47.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek, Orzesze184377076974841.78
2Zespół Szkół ul. K. Miarki, Orzesze99640040037540.16
3Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Bukowina, Orzesze121754054052144.37
4Przedszkole Nr 2 ul. Miła, Orzesze130249649647638.10
5Gimnazjum Nr 2 ul. Szkolna, Orzesze - Zawada135456056052841.36
6Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Fr. Stuska, Orzesze - Jaśkowice193883083081442.83
7Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1000-lecia, Orzesze - Zawiść145067267265646.34
8Gimnazjum Nr 3 ul. Uczniowska, Orzesze - Gardawice137561961959845.02
9Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Norwida, Orzesze - Woszczyce106342542541739.98
10Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Bolesława Chrobrego, Orzesze - Mościska59127427326746.36
11Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Kobiórska, Orzesze - Zgoń71634334132747.91
12Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żorska, Orzesze - Zazrdość73129029027739.67
13Szpital Chorób Płuc ul. Gliwicka, Orzesze5422222140.74
  Orzesze, m. 14630 6241 6237 6025 42.66

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca