.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. / Mikołów, m.
Mikołów, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 38093
Powierzchnia: 78.89 km2
Zaludnienie: 482 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 22
L. obw. z których
spłynęły dane:
22
L. upr. do głos.: 31422
L. wyd. kart: 14596
46.45%
brak41.15%41.83%42.51%43.19%43.87%44.55%45.23%45.91%46.59%47.27% 
............
danych41.82%42.50%43.18%43.86%44.54%45.22%45.90%46.58%47.26%47.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miejski Dom Kultury, Rynek 19252413251325128652.50
2Przedszkole Nr 2, ul. Janasa 2214196596292645.07
3Gimnazjum Nr 2, ul. Krakowska 30145961561559742.15
4Przedszkole Nr 12, ul. Os. Słowackiego 18196985185183443.22
5Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bandurskiego 1209098798795947.22
6Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bandurskiego 1181885985982247.25
7Gimnazjum Nr 1, ul. Konstytucji 3 Maja 20193292592589547.88
8Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25142565965963746.25
9Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25221782882779537.35
10Zespół Szkół Technicznych, ul. Rybnicka 44115451851750244.89
11Przedszkole Nr 13, ul. Skalna 10154673273171247.35
12Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Katowicka 2480341641640651.81
13Biurowiec w zarządzie ZGL, ul. kard.S. Wyszyńskiego 13224710521052101146.82
14Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Katowicka 122164385485482951.98
15Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Zamkowa 1143365065063645.36
16Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Gliwicka 10266528628628143.01
17Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wolności 30110949749748844.82
18Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gliwicka 299140268568465748.86
19Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Szkolna 1153574774771048.66
20Szpital Powiatowy, ul. Waryńskiego 411640403634.48
21Szpital św. Józefa, ul. Okrzei 276228282745.16
22Ośrodek Dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej, ul. Gliwicka 36613277777658.33
  Mikołów, m. 31422 14596 14589 14122 46.45

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca