.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / trzebnicki, pow. ...
trzebnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77149
Powierzchnia: 1025.55 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 42
L. obw. z których
spłynęły dane:
42
L. upr. do głos.: 60370
L. wyd. kart: 20443
33.86%
brak26.33%27.45%28.57%29.69%30.81%31.93%33.05%34.17%35.29%36.41% 
............
danych27.44%28.56%29.68%30.80%31.92%33.04%34.16%35.28%36.40%37.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
022001Oborniki Śląskie, gm.1400252495243506537.49
022002Prusice, gm.715718851884181326.34
022003Trzebnica, gm.1721861626160597235.79
022004Wisznia Mała, gm.614923002286225037.40
022005Zawonia, gm.416211081108105926.62
022006Żmigród, gm.1168237393701360032.01
  trzebnicki, pow. 60370 20443 20382 19759 33.86
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2581910374103311001140.18
2Wieś345511006910051974829.14
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001746852935278512230.30
3od 10 001 do 20 0002568489888944866534.99
4od 20 001 do 50 0001721861626160597235.79
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca