.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / trzebnicki, pow. / Prusice, gm.
Prusice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9380
Powierzchnia: 158.02 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 7157
L. wyd. kart: 1885
26.34%
brak26.33%27.45%28.57%29.69%30.81%31.93%33.05%34.17%35.29%36.41% 
............
danych27.44%28.56%29.68%30.80%31.92%33.04%34.16%35.28%36.40%37.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1GOKiS w Prusicach179254854852430.58
2Szkoła Podstawowa w Skokowej167250150047929.96
3Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach96528228227229.22
4Zespół Szkół w Prusicach ul. Żmigrodzka 43205938738737718.80
5Budynek byłej Szkoły Podstawowej we Wszemirowie66916716716124.96
  Prusice, gm. 7157 1885 1884 1813 26.34

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca