.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / trzebnicki, pow. / Wisznia Mała, gm.
Wisznia Mała, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7801
Powierzchnia: 103.33 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 6149
L. wyd. kart: 2300
37.40%
brak26.33%27.45%28.57%29.69%30.81%31.93%33.05%34.17%35.29%36.41% 
............
danych27.44%28.56%29.68%30.80%31.92%33.04%34.16%35.28%36.40%37.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1204070469068234.51
2Szkoła Podstawowa w Psarach, ul. Główna 40164372172171343.88
3Szkoła Podstawowa w Strzeszowie, ul. Lipowa 35165452352351231.62
4Zespół Szkół w Krynicznie ul. Szkolna 681235235234343.35
  Wisznia Mała, gm. 6149 2300 2286 2250 37.40

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca