.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / trzebnicki, pow. / Oborniki Śląskie, gm.
Oborniki Śląskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17553
Powierzchnia: 153.75 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 14002
L. wyd. kart: 5249
37.49%
brak26.33%27.45%28.57%29.69%30.81%31.93%33.05%34.17%35.29%36.41% 
............
danych27.44%28.56%29.68%30.80%31.92%33.04%34.16%35.28%36.40%37.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Obornikiach Śląskich ul.Kownackiego 3234669969967729.80
2Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich ul. Kard. Wyszyńskiego 24193788488485345.64
3Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach Śląskich ul.Trzebnicka 33199989288985744.62
4Liceum Ogólnokształcące w Obornikach Śląskich ul. Wrocławska 18177677277173943.47
5Szkoła Podstawowa w Osolinie179361561460134.30
6Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101192566266164134.39
7Szkoła Podstawowa w Urazie132843843842732.98
8Świetlica wiejska w Lubnowie75124424423332.49
9Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich Filia w Rościsławicach ul. Polna 438323231827.71
10Oddział I i IA Chorób Płuc ul. Dunikowskiego 2-12 w Obornikach Śląskich6420201931.25
  Oborniki Śląskie, gm. 14002 5249 5243 5065 37.49

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca