.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Porąbka, gm.
Porąbka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14807
Powierzchnia: 64.59 km2
Zaludnienie: 229 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 11429
L. wyd. kart: 5375
47.03%
brak43.32%44.00%44.68%45.36%46.04%46.72%47.40%48.08%48.76%49.44% 
............
danych43.99%44.67%45.35%46.03%46.71%47.39%48.07%48.75%49.43%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Bujakowie ul.Szkolna 13167773169869843.59
2Szkoła Podstawowa w Czańcu ul.Kard.Karola Wojtyły 32193791491488447.19
3Szkoła Podstawowa w Czańcu ul.Kard.Karola Wojtyły 32227212431242120554.71
4Zespół Szkół w Kobiernicach ul. Szkolna 1114148347746542.33
5Zespół Szkół w Kobiernicach ul.Szkolna 1143057057054139.86
6Szkoła Podstawowa w Porąbce ul.Krakowska 4148875475473750.67
7Wiejski Dom Kultury w Porąbce ul.Rynek 22 - sala sesyjna148468068065145.82
  Porąbka, gm. 11429 5375 5335 5181 47.03

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca