.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Kozy, gm.
Kozy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11386
Powierzchnia: 26.9 km2
Zaludnienie: 423 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 8901
L. wyd. kart: 4461
50.12%
brak43.32%44.00%44.68%45.36%46.04%46.72%47.40%48.08%48.76%49.44% 
............
danych43.99%44.67%45.35%46.03%46.71%47.39%48.07%48.75%49.43%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach /nowy segment budynku/ Plac Ks. K. Kochaja 118531001100196954.02
2Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach /stary segment budynku/ Plac Ks. K. Kochaja 1102054954952853.82
3Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach ul. Przecznia 1220611411140110751.72
4Dom Kultury w Kozach ul. Krakowska 2201398398394648.83
5Strażnica OSP w Kozach ul. Bielska 15180978778777343.50
  Kozy, gm. 8901 4461 4460 4323 50.12

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca