.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Jasienica, gm.
Jasienica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 20269
Powierzchnia: 91.57 km2
Zaludnienie: 221 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 13
L. obw. z których
spłynęły dane:
13
L. upr. do głos.: 15478
L. wyd. kart: 6928
44.76%
brak43.32%44.00%44.68%45.36%46.04%46.72%47.40%48.08%48.76%49.44% 
............
danych43.99%44.67%45.35%46.03%46.71%47.39%48.07%48.75%49.43%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny Jasienica189978277974841.18
2Urząd Gminy Jasienica185075575572940.81
3Gimnazjum w Rudzicy193598298294050.75
4Dom Strażaka w Roztropicach50115815814731.54
5Dom Strażaka w Landeku40120320319350.62
6Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy75728928928138.18
7Szkoła Podstawowa we Wieszczętach76927427426035.63
8Dom Strażaka w Łazach57626826825346.53
9Szkoła Podstawowa w Grodźcu87342242241148.34
10Szkoła Podstawowa w Świętoszówce45318718718641.28
11Dom Kultury w Bierach90550650647055.91
12Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym228898098095142.83
13Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach227111221122110049.41
  Jasienica, gm. 15478 6928 6925 6669 44.76

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca