.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Buczkowice, gm.
Buczkowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10432
Powierzchnia: 19.33 km2
Zaludnienie: 539 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 8150
L. wyd. kart: 4023
49.36%
brak43.32%44.00%44.68%45.36%46.04%46.72%47.40%48.08%48.76%49.44% 
............
danych43.99%44.67%45.35%46.03%46.71%47.39%48.07%48.75%49.43%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730 Biblioteka158473173070146.15
2Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730 Sala Posiedzeń162673673570945.26
3Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 242 Świetlica117170670668260.29
4Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 242 Sala Lekcyjna Nr 5152180080077352.60
5Szkoła Podstawowa w Godziszce, ul. Beskidzka 162168774474470744.10
6Szkoła Podstawowa w Kalnej, ul. Widokowa 6656130630528954.55
  Buczkowice, gm. 8150 4023 4020 3861 49.36

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca