.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Bestwina, gm.
Bestwina, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10269
Powierzchnia: 37.55 km2
Zaludnienie: 273 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 7952
L. wyd. kart: 3668
46.13%
brak43.32%44.00%44.68%45.36%46.04%46.72%47.40%48.08%48.76%49.44% 
............
danych43.99%44.67%45.35%46.03%46.71%47.39%48.07%48.75%49.43%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Strażaka w Bestwinie177585585582848.17
2Szkoła Podstawowa w Bestwinie159281481479251.13
3Szkoła Podstawowa w Bestwince115349549547142.93
4Szkoła Podstawowa w Janowicach119962862860352.38
5Szkoła Podstawowa w Kaniowie223387687683939.23
  Bestwina, gm. 7952 3668 3668 3533 46.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca