.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Szczyrk, m.
Szczyrk, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5676
Powierzchnia: 39.07 km2
Zaludnienie: 145 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4571
L. wyd. kart: 2032
44.45%
brak43.32%44.00%44.68%45.36%46.04%46.72%47.40%48.08%48.76%49.44% 
............
danych43.99%44.67%45.35%46.03%46.71%47.39%48.07%48.75%49.43%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczyrku ul. Szkolna 9154762862861340.59
2Miejski Ośrodek Kultury w Szczyrku ul. Myśliwska 34137864464463346.73
3Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczyrku ul. Myśliwska 15463033233232152.70
4OSW "Gronie" w Szczyrku ul. Salmopolska 30101642841939642.13
  Szczyrk, m. 4571 2032 2023 1963 44.45

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca