.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / strzelecki, pow. / Leśnica, gm.
Leśnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8563
Powierzchnia: 94.63 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 6752
L. wyd. kart: 2040
30.21%
brak24.42%25.33%26.24%27.15%28.06%28.97%29.88%30.79%31.70%32.61% 
............
danych25.32%26.23%27.14%28.05%28.96%29.87%30.78%31.69%32.60%33.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Miejski w Leśnicy ul. 1 Maja 9239478878875932.92
2Remiza OSP w Wysokiej ul. Strzelecka 6773924224223432.75
3Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Dolnej ul. Wiejska 3040612212211030.05
4Klub Wiejski w Kadłubcu ul. Wiejska 9332510610610232.62
5Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim ul. Dworcowa 4147138538536026.17
6Szkoła Podstawowa w Raszowej ul. Góry Świętej Anny 91135636036034826.55
7Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich - Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 206137373460.66
  Leśnica, gm. 6752 2040 2040 1947 30.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca