.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / strzelecki, pow. / Leśnica, gm.
Leśnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8563
Powierzchnia: 94.63 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6752
Liczba wydanych kart: 2040
Liczba wyjętych kart: 2040
Liczba ważnych kart: 2040
Liczba głosów ważnych: 1947
Liczba mandatów: 13
30.21%
brak24.42%25.33%26.24%27.15%28.06%28.97%29.88%30.79%31.70%32.61% 
............
danych25.32%26.23%27.14%28.05%28.96%29.87%30.78%31.69%32.60%33.52% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny160.82
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy90.46
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1045.34
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl271.39
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej150.77
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość23512.07
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej1045.34
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP21110.84
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej60.31
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego291.49
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke190.98
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej723.70
18Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski30.15
19Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"109756.34
Σ   1947  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Miejski w Leśnicy ul. 1 Maja 9239478878875932.92
2Remiza OSP w Wysokiej ul. Strzelecka 6773924224223432.75
3Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Dolnej ul. Wiejska 3040612212211030.05
4Klub Wiejski w Kadłubcu ul. Wiejska 9332510610610232.62
5Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim ul. Dworcowa 4147138538536026.17
6Szkoła Podstawowa w Raszowej ul. Góry Świętej Anny 91135636036034826.55
7Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich - Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 206137373460.66
  Leśnica, gm. 6752 2040 2040 1947 30.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca